• 070 333 85 05

Tjänster

Grus- och schakttransporter

Vi kör grus och bergkrossmaterial åt bygg- och anläggningsföretag.

Vi säljer och levererar även sorterad jord och grus åt privatpersoner.

Vårt arbetsområde är i första hand gamla skaraborg.

Vägunderhåll

Vi utför komplett vägunderhåll av grus- och skogsvägar såsom väghyvling, grusning, saltning, buskröjning m.m.

Vi tar även totalentreprenader av större reparationer inkl. dikning, bärighetsförstärkning, byte av vägtrummor m.m.

Vintertid utför vi snöröjning både av mindre enskilda vägar och av Vägverkets vägnät (plogning, sandning och saltning).

Sortering

Vi har ett flertal sorteringsverk i vår maskinpark, olika storlekar som skall passa ditt ändamål.

Vi hyr ut sorteringsverk, samt att vi kan hyra ut sorteringsverk med lastmaskin och lastmaskinist som sköter sortering åt dig. Vi kan även ha med oss en stacker för att kunna lägga upp materialet på bra höjd direkt på plats för att slippa bära undan.

Vi har kunnig personal och stor erfarenhet av att sköta service på din sorteringsverk. 2 st servicebussar utrustade för att göra ett professionellt arbete på plats åt Er.